• Kurser&anmälan


OBS: Vi skickar ut kursinbjudan per mail till alla er som skrivit in er mailadress vid kursanmälan. Övriga får brev per post eller telefonsamtal.

Snälla!!! När ni fyller i er anmälan till kurserna så var NOGA när ni skriver mailadressen. Vi har hittat en hel del som inte stämmer. Tänk på att ni kanske inte får er inbjudan om det är fel på adressen.
  Alla hundar måste vara vaccinerade och Id-märkta för att gå kurs.

OBS:
Medlemskap a 500/år eller familjemedlemskap a 100:- krävs för att deltaga på våra kurser.

Familjemedlem är en person som bor på samma adress där en person redan är medlem (Familjemedlemskap kan inte kopplas till ungdomsmedlem)
Alla ungdomar under 20 år betalar endast halva kursavgiften


Allmänna frågor om kurserna kontakta

Agneta Svantesson : agneta.svantesson38@gmail.com  eller på telnr: 076-145 18 08    

 Kurser våren 2019 
.

Agility Nybörjare 
Krav på hund: 12 månader och kunna vara hunden lös bland andra hundar
Kursledare: Kajsa Larsson & Marie Svensson
Dag&tid: tisdagar Kl.18.30
Antal gånger: 8
Antal deltagare: 8
Startdatum: 2 april
Kursavgift: 800:-
När du fått bekräftelse/inbjudan att du kommit med i kurs skall kursavgiften betalas innan kusstart. Om du inte redan är medlem måste medlemskap betalas in tillsammans med kursavgiften. Glöm inte märka betalningen med ditt namn och vilken kurs du skall gå. Mer info om betalningen kommer i din inbjudan.

 Dogparkour  Nybörjar fortsättning (Balansträning för hund)  
För hundar över 6 månader, sele på hunden är obligatoriskt. Hunden bör inte vara större än att föraren kan ta emot och stötta den.
Kursledare: Pia Åberg
Dag&tid: Torsdagar Kl.18.30
Antal gånger: 4
Antal deltagare:6
Startdatum: 4 april
Kursavgift: 400:-
OBS: När du anmäler dig skriv i rutan med ditt namn om du ska gå nyb eller forts.
När du fått bekräftelse/inbjudan att du kommit med i kurs skall kursavgiften betalas innan kusstart. Om du inte redan är medlem måste medlemskap betalas in tillsammans med kursavgiften. Glöm inte märka betalningen med ditt namn och vilken kurs du skall gå. Mer info om betalningen kommer i din inbjudan.
Valpkurs  
För valpar i åldern 3-6 månader
Kursledare: Agneta Svantesson & Gabriella Gabrielsson
Dag&tid: Söndagar  Kl.10.00
Antal gånger: 8
Antal delatgare: 6
Startdatum: 3 mars
Kursavgift: 800:-
När du fått bekräftelse/inbjudan att du kommit med i kurs skall kursavgiften betalas innan kusstart. Om du inte redan är medlem måste medlemskap betalas in tillsammans med kursavgiften. Glöm inte märka betalningen med ditt namn och vilken kurs du skall gå. Mer info om betalningen kommer i din inbjudan
.Rallylydnadskurs Fortsättning & avancerad  
För er som har gått Nybörjarkursen i rallylydnad.
Kursledare: Jeanette Hansson & Eva Skarp
Dag&tid: Måndag Kl. 18.00
Antal gånger: 8
Antal deltagare: 8
Startdatum: 1 april
Kursavgift: 800:-
OBS:När du anmäler dig skriv i rutan med ditt namn om du ska gå forts eller avancerad.
När du fått bekräftelse/inbjudan att du kommit med i kurs skall kursavgiften betalas innan kusstart. Om du inte redan är medlem måste medlemskap betalas in tillsammans med kursavgiften. Glöm inte märka betalningen med ditt namn och vilken kurs du skall gå. Mer info om betalningen kommer i din inbjudan.Specialsökskurs  Nybörjare
OBS redan fulltecknad, anmälan endast till reservplats

Specialsök kan i korthet definieras att föraren utbildar sin hund att söka, hitta och markera en specifik doftetikett i olika miljöer. Specialsök är för alla som vill aktivera sin hund med hjälp av luktsinnet. Träningen anpassas efter individen, lättare eller svårare. Vi tränar en och en, samt tittar på varandras träning. Diskuterar och ger råd och tips. Specialsök/Nosework passar alla hundar från valpar till den äldre hunden, oavsett ras. Som en bonus kommer ni att märka att hunden älskar detta !
Kursledare: Thomas Malmberg
Dag&tid: Måndagar 18.30-20.45
Antal gånger: 8
Antal deltagare:6 
Startdatum: 21 januari
Kursavgift: 800:-
När du fått bekräftelse/inbjudan att du kommit med i kurs skall kursavgiften betalas innan kusstart. Om du inte redan är medlem måste medlemskap betalas in tillsammans med kursavgiften. Glöm inte märka betalningen med ditt namn och vilken kurs du skall gå. Mer info om betalningen kommer i din inbjudan.
 

Kursanmälan våren 2019


  • http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/
    SKK hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig eller uppgifter lämnade av dig via en SKK-ansluten klubb. De uppgifter vi behöver är namn, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer. Om du inte uppgett ditt personnummer till oss kommer vi att söka efter det i syfte att ha ett uppdaterat adressregister. Personnumret är även en förutsättning för att kunna säkerställa rätt identitet. Vi gör regelbundna uppdateringar av personnummer och postadresser via Statens Adressregister, SPAR. SKK lagrar dina uppgifter så länge din personpost har någon typ av koppling i SKKs personregister. Kan vara kopplingar såsom medlemskap i någon av de klubbar kansliet administrerar medlemskap åt, ägarskap av hund och/eller katt, funktionär, uppfödare, prenumerant eller annan. Vi använder dina lagrade personuppgifter för att kunna hantera dina kopplingar till SKK-organisationen såsom utskick, kontakt inom organisationen, kontakt vid bortsprungen hund eller katt, registrering av kull/ar. Uppgifterna används även av organisationen och dess samarbetspartners för sammanställning av statistik avseende hund och hundägande, forskning, medlemsvärvning, hälsoenkäter och annat som kan vara i organisationens intresse. Personuppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring samt för informationsutskick från SKK. Kontakta vår medlemsavdelning om du önskar avsäga dig direktmarknadsföring. Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta SKKs medlemsavdelning. Där kan du också begära rättelse eller begära att dina personuppgifter raderas. Du har alltid rätt att stoppa SKKs lagring och behandling av dina personuppgifter såvida SKKs intressen inte väger tyngre än din önskan om radering. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att årligen få ett utdrag av de uppgifter SKK har registrerade om dig. En sådan begäran ska vara personligt undertecknad och insändas skriftligen till:
    Svenska Kennelklubben, Medlemsavdelningen, Box 771, 191 27 Sollentuna. Tycker du att SKK hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du klaga till Datainspektionen.