• Kurser&anmälan


OBS: Vi skickar ut kursinbjudan per mail till alla er som skrivit in er mailadress vid kursanmälan. Övriga får brev per post eller telefonsamtal.

Snälla!!! När ni fyller i er anmälan till kurserna så var NOGA när ni skriver mailadressen. Vi har hittat en hel del som inte stämmer. Tänk på att ni kanske inte får er inbjudan om det är fel på adressen.
  Alla hundar måste vara vaccinerade och Id-märkta för att gå kurs.

OBS:
Medlemskap a 500/år eller familjemedlemskap a 100:- krävs för att deltaga på våra kurser.

Familjemedlem är en person som bor på samma adress där en person redan är medlem (Familjemedlemskap kan inte kopplas till ungdomsmedlem)
Alla ungdomar under 20 år betalar endast halva kursavgiften


Allmänna frågor om kurserna kontakta

Agneta Svantesson : agneta.svantesson38@gmail.com  eller på telnr: 076-145 18 08    

 Planerade kurser inför hösten 2018
.

NY KURS Agility Fortsättning
Krav: Genomgången agility nybörjarkurs
De ekipage som gått Agility nybörjare nu i höst har företräde
Kursledare: Kajsa Larsson & Marie
Dag&tid: Tisdagar kl. 18.30
Antal gånger: 4
Antal deltagare: 8
Startdatum: 16 oktober
Kursavgift: 400:-
När du fått bekräftelse/inbjudan att du kommit med i kurs skall kursavgiften betalas innan kusstart. Om du inte redan är medlem måste medlemskap betalas in tillsammans med kursavgiften. Glöm inte märka betalningen med ditt namn och vilken kurs du skall gå. Mer info om betalningen kommer i din inbjudan.


 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nedanstående kurser går inte att anmäla sig till nu då de startat eller
är fulltecknade


Brukskurs: Spår eller Sök  FULLTECKNAD
En gemensam kurs för dig som är intresserad av att träna spår eller sök.
Du måste välja vilket alternativ du önskar när du anmäler dig.
Lämpligt är att börja med spår eftersom det är lättare att lära in söket efter spår än tvärtom.
Väljer du sök måste din hund kunna vara lös i skog och mark och komma på inkallning.
Du behöver inte ha någon förkunskap, men eftersom träningen är individuell fungerar kursen även för dig som redan tävlat ex appellklass (första klassen i brukstävlingar)

Alla delatagre kommer att hjälpas åt i skogen, dvs är du sök-deltagre hjälper du till att lägga spår till spårdeltagarna och spårdeltagarna hjälper sökdeltagare att vara figuranter. Naturligtvis hjälper vi varandra inom grupperna också

Instruktör: Annette Sjöberg. Allmänlydnadsinstruktör samt tränar och tävlar aktivt i sök, spår och skydd.
Dag & tid: Söndagar kl. 10.00-13.00. (ca 2 träffar per månad, så ni hinner träna emellan)
Startdatum: 18 November
Antal deltagare: 8
Antal kurstillfällen: 8
Kursavgift: 1000:-
När du fått bekräftelse/inbjudan att du kommit med i kurs skall kursavgiften betalas innan kusstart. Om du inte redan är medlem måste medlemskap betalas in tillsammans med kursavgiften. Glöm inte märka betalningen med ditt namn och vilken kurs du skall gå. Mer info om betalningen kommer i din inbjudan
.Prova På Dogparkour  (Balansträning för hund)  Startat
För hundar över 6 månader, sele på hunden är obligatoriskt. Hunden bör inte vara större än att föraren kan ta emot och stötta den.
Kursledare: Pia Åberg
Dag&tid: Tisdagar 18.00
Antal gånger: 3
Antal deltagare: 6
Startdatum: 4 september 
Kursavgift: 300:-
När du fått bekräftelse/inbjudan att du kommit med i kurs skall kursavgiften betalas innan kusstart. Om du inte redan är medlem måste medlemskap betalas in tillsammans med kursavgiften. Glöm inte märka betalningen med ditt namn och vilken kurs du skall gå. Mer info om betalningen kommer i din inbjudan.
Valpkurs 3 Fulltecknad
För valpar i åldern 3-6 månader
Kursledare: Agneta Svantesson 
Dag&tid: Lördagar 09.30
Antal gånger: 8
Antal delatgare: 6
Startdatum: 6 Oktober
Kursavgift: 800:-
När du fått bekräftelse/inbjudan att du kommit med i kurs skall kursavgiften betalas innan kusstart. Om du inte redan är medlem måste medlemskap betalas in tillsammans med kursavgiften. Glöm inte märka betalningen med ditt namn och vilken kurs du skall gå. Mer info om betalningen kommer i din inbjudan
.

Valp Fortsättningskurs    Har startat, fulltecknad
För unghundar i åldern 7-18 månader, krav: genomgången valpkurs
Kursledare: Agneta Svantesson & Katy Skatebeak
Dag&tid: Tisdagar 18.30

Antal gånger: 8
Antal deltagare: 8

Startdatum: 14 Augusti
Kursavgift: 800:-
När du fått bekräftelse/inbjudan att du kommit med i kurs skall kursavgiften betalas innan kusstart. Om du inte redan är medlem måste medlemskap betalas in tillsammans med kursavgiften. Glöm inte märka betalningen med ditt namn och vilken kurs du skall gå. Mer info om betalningen kommer i din inbjudan.Rallylydnadskurs Nybörjare   Har startat fulltecknad
Rallylydnad är en bra aktivitet för alla hundar och bygger på glädje och samarbete. I kursen får ni lära er regler och skyltar och utföra dessa med hund.
Kursledare: Ann Persson, Lis Dissing Madsen & Sussane Lindhe
Dag&tid: Måndagar 18.30-20.30
Antal gånger: 8
Antal deltagare: minium 5 max 8
Startdatum: 6 augusti
Kursavgift: 800:-
När du fått bekräftelse/inbjudan att du kommit med i kurs skall kursavgiften betalas innan kusstart. Om du inte redan är medlem måste medlemskap betalas in tillsammans med kursavgiften. Glöm inte märka betalningen med ditt namn och vilken kurs du skall gå. Mer info om betalningen kommer i din inbjudan.Rallylydnadskurs Fortsättning & avancerad  Fulltecknad
För er som har gått Nybörjarkursen i rallylydnad.
Kursledare: Jeanette Hansson & Eva Skarp
Dag&tid: Måndagar 18.00
Antal gånger: 8
Antal deltagare: 8
Startdatum: 6 Augusti
Kursavgift: 800:-
OBS:När du anmäler dig skriv om du ska gå forts eller avancerad i rutan med ditt namn.
När du fått bekräftelse/inbjudan att du kommit med i kurs skall kursavgiften betalas innan kusstart. Om du inte redan är medlem måste medlemskap betalas in tillsammans med kursavgiften. Glöm inte märka betalningen med ditt namn och vilken kurs du skall gå. Mer info om betalningen kommer i din inbjudan.Specialsökskurs   Har startat Fulltecknad
Specialsök kan i korthet definieras att föraren utbildar sin hund att söka, hitta och markera en specifik doftetikett i olika miljöer. Specialsök är för alla som vill aktivera sin hund med hjälp av luktsinnet. Träningen anpassas efter individen, lättare eller svårare. Vi tränar en och en, samt tittar på varandras träning. Diskuterar och ger råd och tips. Specialsök/Nosework passar alla hundar från valpar till den äldre hunden, oavsett ras. Som en bonus kommer ni att märka att hunden älskar detta !
Kursledare: Thomas Malmberg
Dag&tid: Torsdagar 18.30
Antal gånger: 8
Antal deltagare: 8
Startdatum: 9 Augusti
Kursavgift: 800:-
När du fått bekräftelse/inbjudan att du kommit med i kurs skall kursavgiften betalas innan kusstart. Om du inte redan är medlem måste medlemskap betalas in tillsammans med kursavgiften. Glöm inte märka betalningen med ditt namn och vilken kurs du skall gå. Mer info om betalningen kommer i din inbjudan.


Agilitykurs Nybörjare  Har startat Fulltecknad
Kursen vänder sig till dig som vill prova på agility i träningssyfte.
Krav: Hunden ska vara minst 1 år, ha grundlydnad och inkallning. Ni bör kunna jobba med hunden lös.

Kursledare: Kajsa Larsson & Marie Svensson
Dag&tid: Tisdagar 18.30-20.30
Antal gånger: 6+1 Introduktion 8 Augusti
Antal deltagare: 8
Startdatum: 14 Augusti
Kursavgift: 600:-
När du fått bekräftelse/inbjudan att du kommit med i kurs skall kursavgiften betalas innan kusstart. Om du inte redan är medlem måste medlemskap betalas in tillsammans med kursavgiften. Glöm inte märka betalningen med ditt namn och vilken kurs du skall gå. Mer info om betalningen kommer i din inbjudan. 


Agilitykurs Fortsättning Har startat
För er som har gått Agility nybörjare
Kursledare: Frida Hammarlund & Lilleba Olsson
Dag&tid: Måndagar 18.00
Antal gånger: 5
Antal deltagare: 8
Startdatum: 20 Augusti
Kursavgift: 500:-
När du fått bekräftelse/inbjudan att du kommit med i kurs skall kursavgiften betalas innan kusstart. Om du inte redan är medlem måste medlemskap betalas in tillsammans med kursavgiften. Glöm inte märka betalningen med ditt namn och vilken kurs du skall gå. Mer info om betalningen kommer i din inbjudan.

Kursanmälan hösten 2018


  • http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/
    SKK hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig eller uppgifter lämnade av dig via en SKK-ansluten klubb. De uppgifter vi behöver är namn, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer. Om du inte uppgett ditt personnummer till oss kommer vi att söka efter det i syfte att ha ett uppdaterat adressregister. Personnumret är även en förutsättning för att kunna säkerställa rätt identitet. Vi gör regelbundna uppdateringar av personnummer och postadresser via Statens Adressregister, SPAR. SKK lagrar dina uppgifter så länge din personpost har någon typ av koppling i SKKs personregister. Kan vara kopplingar såsom medlemskap i någon av de klubbar kansliet administrerar medlemskap åt, ägarskap av hund och/eller katt, funktionär, uppfödare, prenumerant eller annan. Vi använder dina lagrade personuppgifter för att kunna hantera dina kopplingar till SKK-organisationen såsom utskick, kontakt inom organisationen, kontakt vid bortsprungen hund eller katt, registrering av kull/ar. Uppgifterna används även av organisationen och dess samarbetspartners för sammanställning av statistik avseende hund och hundägande, forskning, medlemsvärvning, hälsoenkäter och annat som kan vara i organisationens intresse. Personuppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring samt för informationsutskick från SKK. Kontakta vår medlemsavdelning om du önskar avsäga dig direktmarknadsföring. Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta SKKs medlemsavdelning. Där kan du också begära rättelse eller begära att dina personuppgifter raderas. Du har alltid rätt att stoppa SKKs lagring och behandling av dina personuppgifter såvida SKKs intressen inte väger tyngre än din önskan om radering. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att årligen få ett utdrag av de uppgifter SKK har registrerade om dig. En sådan begäran ska vara personligt undertecknad och insändas skriftligen till:
    Svenska Kennelklubben, Medlemsavdelningen, Box 771, 191 27 Sollentuna. Tycker du att SKK hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du klaga till Datainspektionen.