• På G

På G på klubben

Agilityaktiviteter i september Läs mer här 

Styrelsemöten 2018
21 mars
16 maj
15 augusti
17 oktober
5 december
 Styrelsemöte 2019
6 februari

Medlemsmöten 2018
23 maj
24 oktober

Årsmöte 2019
 20 februari