• På G

På G på klubben 

Styrelsemöten 2019
20 mars
15 maj
14 augusti
16 oktober
4 december
 Styrelsemöte 2020
5 februari

Medlemsmöten 2019
22 maj
23 oktober

Årsmöte 2020
 19 februari